HUOMEN /
HELENA HALLENBERG
QIGONG


"On tärkeää olla läsnä siinä mitä tekee. Qigong ei ole mekaaninen suoritus, jota voi tehdä tv:n katselun lomassa. Siihen on paneuduttava kokonaan. Jos mieli ei ole keskittynyt, ei kehokaan voi olla voimakas (Helena Hallenberg: "Elämän portti")."

Kuva: ©Sirpa Räihä / Helsingin Sanomat. 11.7.2003 HS/Elämä&Terveys
QIGONG on osa perinteistä kiinalaista terveydenhoitoa ja tarkoittaa elinvoimaa (qi) lisääviä harjoituksia. Qigongissa yhdistyvät luonnolliset liikkeet, hengitys ja mielen rauhoittaminen sekä itsehieronta.

Qigong
• lisää selkärangan, lihasten ja nivelten liikkuvuutta
• saa hengityksen luonnolliseksi
• parantaa keskittymiskykyä ja rauhoittaa levottomuutta
• estää työuupumusta ja helpottaa stressiä
• tuo tasapainoa ja elinvoimaa
• auttaa kivunhallinnassa

Opettamani qigong ei ole uskonnollinen järjestelmä.

Alaikäraja kaikille kursseilleni on 18 vuotta.


AIVO QIGONG – BRAIN QIGONG® on kehittämäni aivoterveyttä hoitava harjoittelumenetelmä. Se sisältää seisten tehtäviä liikkeitä, keskittymisharjoituksia ja aivoihin vaikuttavien akupisteiden käsittelyä. Aivo-qigongilla aivojen verenkierto vilkastuu, hapensaanti paranee ja aivot saavat uutta virtaa. Harjoitukset parantavat koordinaatiota ja tasapainoa sekä kirkastavat ja rauhoittavat mieltä. Aivo-qigongissa on kolme tasoa, ja harjoittelussa edetään tasolta toiselle ohjaajan arvioinnin mukaan. Kahteen ensimmäiseen tasoon voit tutustua myös kirjoittamieni teosten kautta.

• Aivo-qigong® on ennaltaehkäisevää terveydenhoitoa, joka on tarkoitettu ensisijaisesti työikäisille aikuisille, mutta myös perusterveet ikäihmiset voivat osallistua.
• Aivo-qigong® edellyttää kohtuukuntoa eikä sovi liikuntaesteisille. Liikkeet tehdään pääosin seisten (myös yhdellä jalalla seisten), ja käsien pitää mm. kyetä nousemaan pään yläpuolelle.
• Aivo-qigong® ei ole terapiaa eikä kuntoutusta eikä sillä hoideta sairauksia tai niiden jälkitiloja. Se ei sovellu, mikäli sairastat vakavaa mielenterveyden häiriötä tai sinulla on kehityshäiriö, esim. CP-oireyhtymä.
• Ota yhteyttä ennen kurssiin osallistumista, mikäli sinulla on ollut pään alueen trauma, aivoverenvuoto tai aivoinfarkti tai sairastat jotakin neurologista tai sydänsairautta tai glaukoomaa.
• Aivo-qigong® on tarkoitettu kunkin oman aivoterveyden ylläpitoon eivätkä kurssit anna valmiuksia tai valtuuksia muiden ohjaamiseen.


Aivo-qigongin mitattavia vaikutuksia on tutkittu muutamassa koeryhmässä vuosina 2020-21. Osallistujat harjoittivat aivo-qigongia® ohjatusti ja ominpäin neljän kuukauden ajan vähintään 20 minuuttia viitenä päivänä viikossa. Koehenkilöiltä mitattiin qEEG-aivosähkökäyrä ja verenpaine ennen ja jälkeen koejakson, ja heille tehtiin psykometrisiä testejä. Tutkimusosuudesta vastasivat psykofysiologian tohtorit Andrew ja Alexander Fingelkurts, ks. https://www.bm-science.com.

Alustavien tulosten mukaan
aivo-qigongin® säännöllinen harjoittaminen paransi ja optimoi aivotoimintaa ja laski verenpainetta. Pahimman koronaepidemian aikaan 30%:lla ja toisessa ryhmässä 80%:lla osallistujista oli jakson päätyttyä vähemmän stressiä, ahdistusta ja masennusta. Edellytyksenä oli, että harjoittelu tapahtui keskittyneessä, harjoitukseen uppoutuneessa tilassa eikä vain mekaanisesti. Julkaistavien ja tilastollisesti merkittävien tulosten saamiseen tarvittaisiin kuitenkin enemmän koeryhmiä, mutta jo nämä tulokset ovat lupaavia.


HUOMEN QIGONG™ on on koostamani sarja, jossa on elementtejä useista perinteisistä qigong-sarjoista sekä itse luomiani liikkeitä. Huomen qigong™ on pehmeää, avaa hengitystä ja rentouttaa. Tasoja on kolme, ja niistä ykköstaso sopii peruskurssiksi qigongiin vasta tutustuville, mutta myös kaikille, jotka haluavat palata perusasioiden ääreen hiomaan oppimaansa.


Annan myös
qigongin yksityisopetusta vasta-alkajista edistyneisiin. Yksityisessä qigong-ohjauksessa on mahdollisuus syventyä qigongin kautta juuri sinun kehoosi sekä hengitykseen ja rentouteen. Sopii sinulle, joka opiskelet mieluummin omassa tahdissasi, haluat hioa yksityiskohtia ja saada välitöntä henkilökohtaista palautetta. Alaikäraja on 18 vuotta.


Luethan
OHJEET ennen harjoituksiin tai vastaanotolle tuloa
© Helena Hallenberg 2022
Huomen / Helena Hallenberg ● 0405917895 ●
huomen@kolumbus.fi ● www.huomen.net